sobota, 15 września 2012

Ćwiczenia ortograficzne

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Gdy sięgam po nowe podręczniki i ćwiczenia, towarzyszy mi nadzieja, że ten zestaw nie będzie miał braków i błędów. W tym roku uczyć będę klasę trzecią. Przegląd podręczników zrobiłam już dawno i stwierdziłam, podobnie jak w roku ubiegłym, że autorzy poskąpili miejsca na ćwiczenia ortograficzne. Wymaga się od uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej znajomości bardzo wielu wyrazów z trudnościami ortograficznymi, zasad ortograficznych, wyjątków. Według mojej oceny nie daje się dzieciom szansy na wyćwiczenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności ortograficznych.
Korzystając z okazji chciałabym zachęcić do korzystania ze sprawdzonych zeszytów pomocniczych do ćwiczeń ortograficznych dostępnych w naszych księgarniach.Od kilku lat na naszym rynku wydawniczym dostępne są "Słówka" Haliny Jędras. Ćwiczenia te zawierają zestaw wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi, które uczeń powinien opanować w klasie 2 i 3. "Słówka" mogą być wykorzystane przez ucznia w klasie, w domu, na zajęciach wyrównawczych. W wykonaniu ćwiczeń pomagają ilustracje, rysunki i zabawy ortograficzne. Dzieci lubią te ćwiczenia, ponieważ mają dość ciekawą szatę graficzną, część rysunków można kolorować. Są to ćwiczenia umożliwiające uczniowi osiągnięcie umiejętności samodzielnego i poprawnego pisania. Przy okazji zachęcają dzieci do samokontroli i kształtują wrażliwość ortograficzną. Do ćwiczeń sprawdzających przygotowano teksty do pisania ze słuchu o różnym stopniu trudności, obejmujące utwalony wcześniej materiał ortograficzny.
Zachęcam nauczycieli i rodziców do sięgnięcia po te ćwiczenia ortograficzne oraz do dzielenia się swoimi uwagami na temat innych zeszytów ćwiczeń dostępnych na naszym rynku wydawniczym. Jest zapewne wiele dobrych i bardzo dobrych zeszytów pomocniczych do ćwiczeń ortograficznych.