Moje warsztaty

Dżdżownica w uprzęży - zabawy z ortografią
Adresatami warsztatu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego klas 4-6 szkoły podstawowej.
Celem warsztatu jest prezentacja metod aktywizujących, które można wykorzystać podczas nauki ortografii.
Są one tak pomyślane, że podczas zabawy dają możliwość poznania, a następnie utrwalenia zasad ortograficznych, a także pisowni wyjątków i wyrazów niewymiennych.
Scenariusze zabaw mogą być wykorzystane w całości na lekcjach poświęconych tylko nauce ortografii lub jako pojedyncze metody stanowiące część lekcji języka polskiego.
Ortografia nauczana metodami aktywnymi przestaje być zmorą uczniów i okazuje się nietrudną i przyjemną częścią edukacji wczesnoszkolnej

Więcej informacji o warsztatach i sposobie zamawiania na stronie http://www.stowarzyszenie.natan.pl/

Aktywna wywiadówka
Warsztat adresowany jest do rad pedagogicznych, studentów pedagogiki, wychowawców.
Celem warsztatu jest prezentacja metod aktywizujących, metod dyskusji, scenariuszy spotkań z rodzicami i dziećmi. Metody aktywizujące mogą być wykorzystane do wzajemnego poznania się rodziców i ich integracji. Dzięki metodom dyskusji wychowawca może poszukiwać wspólnie z rodzicami sposobów rozwiązywania trudnych problemów klasowych. Scenariusze spotkań integracyjnych rodziców i dzieci służyć mogą budowaniu wzajemnych relacji oraz integracji środowiska klasowego.


Więcej informacji o warsztatach i sposobie zamawiania na stronie http://www.stowarzyszenie.natan.pl/