Moja praca

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Od 17 lat pracuję w Zespole Szkół Społecznych w Stalowej Woli. Jest to mała szkoła (tylko 9 klas), więc panuje w niej rodzinna atmosfera. Mała ilość dzieci w klasie daje możliwość indywidualizacji nauczania oraz wprowadzania wielu metod innowacyjnych.

Studia pedagogiczne ukończyłam w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.  Po skończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Społecznej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli jako nauczycielka nauczania początkowego.
Po kilkunasty latach pracy jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego. Z ciekawością oczekuję kolejnego "przemianoawnia". Nazwy się zmieniają, a ja nadal robię to co dawniej, choć staram się robić to coraz lepiej. Chętnie poszukuję nowych metod pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.