poniedziałek, 21 listopada 2011

Ciepło-zimno

Zabawa do wykorzystania w czasie zajęć kółka ortograficznego lub jako element zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Zabawa składa się z kilku etapów, więc można ją podzielić i wykorzystać jako fragment zajęć. Zachęcam do poświęcenia całej lekcji i przejścia wszystkich etapów. Uśmiech i zaangażowanie dzieci wynagrodzi nasz trud.
Etap 1
Należy przygotować na karteczkach wyrazy z trudnościami ortograficznymi (tyle ile jest dzieci w klasie). Przykłady wyrazów, które wykorzystałam w czasie zabawy w mojej klasie:
r...zga (ó,u), cho...la (ch,h), ko...eń (rz,ż), ma...enie (rz,ż), sk...ra (ó,u), ...arfa (ch,h), kr...tko (ó,u), kl...ska (ó,u), t...r (ó,u), s...kienka (ó,u), ...umor (ch,h), ...ełm (ch,h).
Jedno dziecko wychodzi z klasy, pozostałe dzieci umieszczają karteczkę w dowolnym miejscu klasy, np. pod doniczką, za obrazkiem itp. Wraca uczeń i szuka ukrytej karteczki. Dzieci pomagają mu mówiąc jedynie : ciepło, cieplej, gorąco, zimno, zimniej itp. Gdy uczeń odnajdzie karteczkę z wyrazem, zachowuje ją do dalszej części zabawy.   
Etap 2
Gdy wszystkie wyrazy zostaną odnalezione, każde dziecko szuka swojego wyrazu w słowniczku i uzupełnia trudność ortograficzną.
Etap 3
Tworzymy wspólny plakat ze wszystkich karteczek. Plakat umieszczamy w widoczny mmiejscu, ale takim, aby uczniowie musieli do niego podejść.
Etap 4
Kolorowanka. Rozdajemy uczniom kolorowankę ortograficzną. W kolorowance znajdują się wyrazy, z którymi uczniowie "bawili się" w poprzednich etapach.  Uwaga: Do plakatu możemy dokleić inne wyrazy, które występują w kolorowance.
Uczniowie podchodzą do plakatu, szuka wyrazów i uzupełniają luki w wyrazach. Należy zadbać, aby uczniowie uzupełnili wszystkie luki w wyrazach, zanim rozpoczną kolorowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz